ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
เลขที่ ๒๗๒  หมู่ที่ ๑๔  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนเเก่น  ๔๐๐๐๐  Tel. ๐-๔๓๔๖-๕๗๓๙ ต่อ ๑๒๑ 
Fax. ๐-๔๓๔๖-๕๗๔๕,๐-๔๓๔๖-๕๘๔๙

e-mail  manat.po@police.go.th /e-mail  manat.po@hotmail.com
free web hit counter Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu. Asynchronous code , is the best solution for speed because the counter code will be loaded into a separate thread by visitors, is based on HTML 4.0 standard, will not slow down your website even if loaded at the top of the page (suggested for this code).
If the counter is visible, it will load the counter code inside the div id->"histats_counter" provided with the code.
นับสถิติเเต่ 31 มิ.ย.55
 
 
 
 
ศฝร.ภ.๔

ฝ่ายปกครองเเละการฝึก
 
 
 
 
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ในส่วนของ ตำรวจภูธรภาค ๔
 
 
 
 
g
 
 
 
ทำเนียบรุ่น
     พิธีสำหรับงาน
พระราชทานเพลิงศพ
     (กรณีพิเศษ)
 
พระบรมราโชวาท
 
ประกาศตำรวจภูธรภาค ๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเเละให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำเเหน่ง เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
สายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๑. นสต.๑
๒. นสต.๒
๓. บช.น.5
๔. ตชด. ๖
 
พล.ต.ท.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์   ผบช.ภ.๔
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน
5 สายงาน ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
 
 
 
 
 
ติดต่อฝ่าย บศ.
เสนอเเนะ ติชม   ที่นี่ !
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ บศ.