นับสถิติเเต่ 31 มิ.ย.55
ติดต่อ เสนอเเนะ ติชม บศ. ที่นี่ !
ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
เลขที่ ๒๗๒  หมู่ที่ ๑๔  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนเเก่น  ๔๐๐๐๐ 
Tel. ๐-๔๓๔๖-๕๑๒๖    Fax. ๐-๔๓๔๖-๕๑๒๖
พ.ต.ท.มานัด  พรพิพัฒน์ Tel. ๐๘ - ๑๕๙๒ - ๕๑๒๗    e-mail  [email protected]
Link หน่วยงานไกล้เคียง
ศูนย์ฝึกอบรมในสังกัด ตร.
ศฝร.ภ.๙
ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
Education  Service  Sub-Division
พ.ต.อ.จักรพงษ์ ธรรมวงศ์

วิสัยทัศน์ ศฝร.ภ.๔
สร้างตำรวจดี
วิชาการเด่น
เน้นการฝึก
สำนึกคุณธรรม
นำหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานสังกัด ตร.
ผู้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔


free web hit counter Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu. Asynchronous code , is the best solution for speed because the counter code will be loaded into a separate thread by visitors, is based on HTML 4.0 standard, will not slow down your website even if loaded at the top of the page (suggested for this code).
If the counter is visible, it will load the counter code inside the div id->"histats_counter" provided with the code.
นับสถิติเเต่ 31 มิ.ย.55